Erfarenhet

och kunnande

ger resultat

Byggtjänst i Falun

Historien bakom ByggTjänst i Falun började egentligen redan på 1970-talet, då Anders Fyhr, Anders Junkas och Håkan Sjöblom började på NCC i Falun. Efter några år blev det tuffare i byggbranschen och NCC beslutade sig för en omstrukturering som bland annat innebar avveckling av en del av sin verksamhet.

Mer om företaget

Digitala fakturor skickas till:
efakt-btfalun@pdf.scancloud.se