Kontakt


Lena Andersson 023-70 40 67

073-069 36 34
E-post

Anders Fyhr 023-70 40 66 070-563 75

00
E-post

Martin Fyhr 023-70 40 63 072-230 03
00

E-post

Patric Sigmundsson
023-70 40 62
070-563 16 10
E-post

Patrik Smedh
023-70 40 64
070-594 99 25
E-post

Tommy Karlsson

070-311 20 55 
E-post


 

E-post

 

Postadress
: Box 105
791 23 Falun
Besöksadress
Matsarvsvägen 9 791
77 FALUN
Telefon
023-70 40 65
  E-post:
info@btfalun.se

Digitala fakturor skickas till:

efakt-btfalun@pdf.scancloud.se